1890-tallsskogen på Maihaugen

name

1890-tallsskogen på Maihaugen

text

  • Skogsområdet øverst i friluftsmuseet, ovenfor setergrenda.
  • Her er det en flott skogsti hvor du lærer om skogen som ressurs og arbeidsplass.
  • Langs løypa er det en gapahuk bygget slik tømmerhoggere gjorde før i tiden.
  • Skogen tynnes slik at den framstår som hogstskog på 1890-tallet.
  • Tilsammen tas det ut 1000 kubikk tømmer fra området.