Maihaugen / Friluftsmuseet / Byen / Falkenbergbutikken

Falkenbergbutikken

Eksterieør Falkenberg og Avlangrud. Foto Kåre Hosar / Maihaugen

I den historiske butikken Falkenberg kan du finne de spesielle gavene. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen.

Falkenberg utenfra

Det er liv i gata utenfor Falkenberg. Foto: Maihaugen

Butikkens interiør er fra tidlig 1900-tall og opprinnelig tilhørte det Falkenbergbutikken som lå i Jernbanegata på Lillehammer.

Johan Falkenberg overtok et garveri på Vingnes i Lillehammer i 1902. Samtidig åpnet han en forretning litt ovenfor jernbanestasjonen. Her ble det drevet handel med huder, skinn, seletøy og skomakerartikler.

Denne forretningen ble drevet fram til 1987.  

  • Falkenbergbutikken sto opprinnelig i Jernbanegata i Lillehammer.
  • Butikken var i drift fra 1902 til 1987.