1932 - Telefonkiosken

Den velkjente røde telefonkiosken et av de fremste eksemplene på funksjonalistisk formgiving. Den er resultatet av en arkitektkonkurranse som ble arrangert av Oslo Telefonanlegg i 1932. Vinneren ble Riks tegnet av arkitekt Georg Fredrik Fasting i Bergen.

Juryen skrev om vinneren: «Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk sett vel gjennomarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst. Brugsanvisningen kan med fordel anbringes over apparatet, men den foreslåtte ophengning kan også godkjennes. Døren må slå utad.»

 Den velkjente røde telefonautomaten, nå utstilt på Maihaugen på Lillehammer.

Bruken av telefonautomater gikk sterkt tilbake etter at mobiltelefonen ble vanlig på 1990-tallet. Foto: Camilla Damgård/Maihaugen.