Kjele med oppvarmet tjære og en tjærekost.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Som lusa på tjærekosten

3. trinn DKS

Lag din egen tjære og hør hva den blir brukt til.

  • Hvem: 3. Trinn DKS Lillehammer kommune
  • Når: uke 20, 21 og 22 i 2020
  • Sted: Maihaugen, oppmøte hovedinngang.
  • Varighet: Ca 2,5 - 3 timer, dermed klarer vi en klasse pr dag.
  • De ferdige produktene er kullstifter og tjære. Dette får dere med tilbake til skolen.
  • Mål: K&H 4.trinn: bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med tre
  • Praktisk: Bruk egna uteklær. Tjære er klissete og vanskelig å fjerne fra klær. Kullrestene kan sverte. Elevene må bruke øks og kniv, og fyre bål. 
  • Skyss: Jørstadmoen, Røyslimoen, Vingar og Vingrom. De andre går på egne bein.

Omvisning på museet, der vi ser hus, tak og båter som er tjærebredd. 30 min.
Etterpå lager elevene sin egen mile oppe ved hyttefeltet øverst i museet. 2 - 2,5 timer.
Dersom det er brannfare i skogen eller regnvær, gjennomfører vi et alternativt opplegg vi kaller TEMA TRE inne i Åsenglåven.

I ventetiden leiker vi:
Gubben og Gamla lå og dro, og ikkje fekk opp rota, men hadde vi hatt han Enball her, så hadde vi fått opp rota…
Han Enball kom, han Enball dro, Gubben og Gamla og Enball låg og dro, men ikkje fekk opp rota…
Vi har også automatisk freda kulturminner med kullgroper inne på museumsområdet vi kan kikke på, mens vi venter.