Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Langsomt ble landet vårt eget

Grunnskole og videregående skole
Spennende utstilling som viser Norgeshistorien fra istiden og frem til i dag. 

Utstillingen har også filmer om istiden, 1814 og 2. verdenskrig. Undervegs er det flere fordypningsrom, der man kan gå i dybden i de ulike tidsepokene. 

Utstillingen er kjent og kjær, og alle husker steinalderdamen under helleren og rotta i Svartedauen. Med litt forberedelser kan man lett lage en fin kronologi av vår historie som blir lett å huske for elevene.
Bare filmene tar til sammen 3 kvarter. Dere bestemmer selv hvor lang tid dere vil bruke til selvstudium på resten av utstillingen. Utstillingen kan tas i sin helhet eller man kan fokusere på deler av den.

Kan gjerne kombineres med andre undervisningsopplegg der vi har rulleringsopplegg, slik at en lærer går med halv klasse gjennom utstillingen.

For å unngå at det er fullt med andre skoleklasser bookes tid med onlinebooking. 

Se forberedelses stoff for lærere som vil guide selv her

Det første man møter i utstillingen er istiden. Foto: Camilla Damgård / Maihaugen