Tidstypisk lek med å kaste på stikka, fra Olsengården på Maihaugen på Lillehammer.
Foto: Mark Purnell

Gamle leiker

1.- 4. trinn
Tradisjonsleiker for barn i alle aldre.

Vi er aldri eldre enn vi føler oss!

Barnas arbeid og leik har vært forberedende til voksenlivet. Sosial trening, ferdighetstrening på barnas premisser.

Å leike kan vi gjøre til vi dør. På torget i byen kan vi prøve oss på gamle tradisjonelle leiker.

Visste du at det har vært forskjell på gutte- og jenteleker?

Passer fint som ekstra aktivitet i løpet av et museumsbesøk.