Påmeldingsinformasjon

Påmelding skjer kun via eget skjema.

Utfyllt skjema returneres pr. mail til rune.proven@maihaugen.no. Hvis mulig ber vi om få skjemaet tilbake som en excel-fil (.xls eller .xlsx).

Har du problemer med Excel kan du laste ned Pdf-fil og sende opplysningene vi trenger på mail. 

Alle som melder seg på i perioden 12.-29. april har mulighet for å få en av 52 plasser. Blir det flere enn 52 påmeldte foretar vi en loddtrekning. Eventuelle restplasser fordeles fortløpende etter fristens utløp. Med andre ord gis det ingen plassgaranti før etter ca.5. mai selv om man er påmeldt.

Det er mulig å melde på to eller flere søsken sammen (skjema må sendes for hvert barn). Dersom det blir loddtrekning får begge plass dersom en trekkes ut. Dessverre ikke mulig med samme ordning for øvrige slektninger, venner etc. 

Dersom man melder på søsken, ber vi om tilbakemelding på om barna skal plasseres i samme gruppe på kurset, eller om de skal splittes. Her er det erfaringsmessig forskjellig hva som fungerer best.

I gruppefordelingen tar vi så langt som mulig hensyn til kjønn, alder og hvilken skole man går på. Målet er at flest mulig skal ha noen de kjenner på sin gruppe og/eller noen på samme alder. Er mulig å ønske hvem man vil komme på gruppe sammen med, men vi kan ikke love at vi får oppfylt alle ønsker.

Betalingsopplysninger sendes sammen med plassbekreftelse etter at påmeldingsfristen er ute. Ved manglende betaling innen tidsfrist bortfaller plassen på kurset.

Ta gjerne kontakt med Rune Prøven på Maihaugen dersom det er noe du lurer på - rune.proven@maihaugen.no eller tlf. 996 41 725.