Et typisk ateliebilde fra rundt 1900-tallet. Foto: Hans H. Lie/Maihaugen

Fotoatelier og bokbinderi

Håndverksproduksjon etter tradisjonelle prinsipper og teknikker er sentralt i kulturen vår. Maihaugen lager et nytt håndverkskvartal hvor det bygges opp virkelighetsnære håndverksmiljøer. 

Hele året

Tidspunkt
Hele dagen

5. juni åpner et fotoatelier og et bokbinderi i håndverkskvartalet i friluftsmuseet. Det nye håndverkskvartalet vil gjøre opplevelsen til publikum mer spennende og tidsriktig, og gi en dypere forståelse for de ulike håndverksfagene. 

I bokbinderiet finnes utstyr og redskaper for tradisjonell håndbokbinding fra første halvdel av 1900-tallet. I verkstedet vil du se hvordan en bok ble laget fra arkene kom fra trykkeriet til boka var ferdig med rygg og permer.

fotoatelieret kommer du inn i verkstedet til en fotograf i ca. 1900. Å fotografere var en tidkrevende prosess. I atelieret vil du se hvilket utstyr fotografene brukte.

I fotostudioet kan du låne tidsriktige klær og ta bilde i gammel stil. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Fra bokbinderiet. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen

Les om våre andre utstillinger her.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"