Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.

Kontakt oss

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer. 

Fem av medlemmene velges på årsmøtet. Ett medlem oppnevnes av styret for Stiftelsen Lillehammer museum.
Maihaugens direktør har fast plass i vårt styre.

Venneforeningens styre 2015/2016

Leder:
Svend Strand
E-post: SvStrand@gmail.com
Mob: 909 80 650
Styremedlemmer:
Kristin Helland
Birgit Engesæter Madslien
Anne Lise Gjestvang
Svein Arne Rudi
Svein Erik Besserud (oppnevnt av SLM)
Jostein Skurdal, direktør for Maihaugen og Stiftelsen Lillehammer museum
Varamedlemmer:
Erik Skjellerud
Anne-Mari Løken