Foto: Ian Brodie / Visit Lillehammer

Anders Sandvigs museumspris

Anders Sandvigs museumspris (tidligere Anders Sandvigs museumsstipend) deles ut hvert år.  

Prisen er på 50.000 kroner og deles ut under Sankthansfeiringen på Maihaugen 23. juni hvert år. 

Anders Sandvigs museumspris har som formål å fremme og belønne fremragende innsats for bevaring av kulturarven i Gudbrandsdalen og Lillehammer.
Det er også ønskelig at prisen skal skape fornyet oppmerksomhet rundt Maihaugen og Anders Sandvigs gjerning, samt være en spore til innsats på et sentralt fagfelt.

I komiteen for museumsprisen er Britt Bøhn fra De Sandvigske Samlingers Venner, fungerende fylkeskonservator Espen Finstad og avdelingsleder på Maihaugen, Helge Sognli. Det er styret i Stiftelsen Lillehammer museum som avgjør etter innstilling.

Bakgrunn for prisen, tidligere stipendet

I 1987 var det 100 år siden Anders Sandvig startet sin samlergjerning og la grunnlaget for det som skulle bli De Sandvigske Samlinger. 

For å markere Sandvig sin innsats som museumsgrunnlegger besluttet styret i dette jubileumsåret å opprette et museumsstipend i hans navn. 
Stipendet, som var på 15 000 kroner, skulle deles ut årlig. I forskriftene het det at stipendet var opprettet for å fremme utvikling og nyskapning innenfor de kulturhistoriske museers arbeidsfelt. 
Stipendet ble lyst ut i hele Norden. Styret skulle dele ut prisen etter innstilling fra Samlingenes direktør og formannen i Norske Kunst og Kulturhistoriske Museer. 
Etter noen år med fallende interesse og mindre relevante søkere, ble det i 2015 bestemt at det skulle blåses nytt liv i stipendet.

Vinnere

2016: Folkesanger Camilla Granlien og folkemusiker Mari Skeie Ljones. De deler prisen, men vinner den på selvstendig grunnlag. 

2015: Ekteparet Ingunn Munch Lindvig og Dag Lindvig. De fikk prisen for sitt årelange arbeid med å gjenreise gården Gammel-Kleppe. Det er en praktgård fra 1600- og 1700-tallet, og benyttes i dag som gårdshotell og arena for kulturarrangement.

Nominering av kandidater:  
Forslag sendes til post@lillehammermuseum.no

Kontaktperson:
Helge Sognli
E-post:
helge.sognli@lillehammermuseum.no 
Mobil: 922 46 386