Låven på Jøtrstad, Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Siv N. Skansen/Maihaugen.

Møte i historiske omgivelser

 Enkelte av våre historiske bygninger er tilrettelagt for møtevirksomhet.

  • Gjestestua med plass til ca. 20 personer ved langbord.
  • Kirkestuen med plass til ca. 20 personer i plenum. Grupperom og serveringsmuligheter.
  • Åseng – møte i låven – inntil 100 personer i et enkelt og rustikt amfi. Kun sommerstid.
  • Losjehuset – vel 50 m2 – stor takhøyde. Kun sommerstid.

Pris på forespørsel.
Kontaktinfo: siv.skansen@lillehammermuseum.no