Foto: Siv N. Skansen / Maihaugen

Walk round about, Peer!

En fortelling om Ibsen, Grieg og Munch på Maihaugen.

Fra
2. august

Til
11. august

Tidspunkt
13.15 - 14.00

NB! Denne omvisningen er tilpasset våre utenlandske gjester, og vil fortrinnsvis foregå på engelsk.

Hva fikk den godeste Ibsen se på sin reise gjennom Gudbrandsdalen sommeren 1862? Og hva ga han slik inspirasjon at han satte seg ned og skrev Peer Gynt etterpå? Bli med på denne spesialomvisningen i forbindelse med Peer Gynt-stemnet.

På Maihaugen kan du se hus og tun slik som Ibsen så de. Vi besøker et småbruk som er slik Ibsen beskriver stedet hvor Peer vokste opp, storgården med den uoppnåelige Ingrid og ikke minst loftet fra gården hvor den ekte Peer bodde på 1600-tallet. Det var ikke bare Ibsen som lot seg inspirere av Gudbrandsdalen, også Munch tok turen mer enn 30 år etter.

Ibsen, Grieg og Munch - tre av Norges største kunstnere - hadde alle et forhold til dalenes dal Gudbrandsdalen. Noe av det de møtte kan dere se på Maihaugen.

  • Oppmøte ved Prestegarden.
  • Varighet 45 minutter.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen".