Foto: Rannveig Røstad / Maihaugen

Dyr i friluftsmuseet

På Maihaugen bor det mange dyr, som er ute på beite på sommeren.

Hver dag

Tidspunkt
Hele dagen

På Maihaugen finner du både hest, kuer, sauer, geiter, høner, griser og kaniner.

På sommeren koser de seg ute på beite rundt omkring i friluftsmuseet. Noen av dyrene bor i Olsengården og på Øygarden.

Dyrene flyttes rundt på ulike beiter gjennom sommeren, og du ser disse beiteområdene markert på kartet du får utdelt i besøkssenteret. Du kan også spørre hvor de ulike dyrene er fra dag til dag.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"

Kuer som gresser på setervollen inne på friluftsmuseet på Maihaugen på Lillehammer.

Kyrne går fritt inne på setervollen på friluftsmuseet om sommeren. Foto: Jørgen Skaug