Prekestolen fra 1738 i Garmokirka på Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Salmebokjubileum i Garmo stavkirke

Bli med og syng salmer i anledning 500-årsjubileet for den første norske salmeboken.

Søndag 29. september

kl. 14.00 - 14.45

På dagen Mikkelsmesse inviterer vi til salmesang og program i Garmo stavkirke.

Det er 500 år siden utgivelsen av den første norske salmeboken og 450 år siden utgivelsen av den eldste dansk-norske salmeboken. Samtidig er det 150-årsjublieum for Landstads salmebok, som tidligere var den offisielle salmeboken her i landet.

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum