Prekestolen fra 1738 i Garmokirka på Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Gudstjeneste i Garmo stavkirke

Velkommen til onsdagsgudstjeneste i Garmo stavkirke!

Onsdag 21. august

kl. 19.00

Gratis inngang

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum