Prekestolen fra 1738 i Garmokirka på Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Olsokgudstjeneste i Garmo stavkirke

Velkommen til olsokgudstjeneste!

Søndag 29. juli

kl. 19.00

Gratis inngang

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum