Prekestolen fra 1738 i Garmokirka på Maihaugen, Lillehammer.
Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Gudstjeneste i Garmo stavkirke

Velkommen til onsdagsgudstjeneste!

Onsdag 25. juli

kl. 19.00

Gratis inngang

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum