Foto: Rannveig Røstad/Maihaugen

Garmo stavkirke behandles med tjære

Det er satt opp stillas rundt deler av Garmo stavkirke. Årsaken er at kirka skal bres med tjære, et arbeid som blir ferdig til våren.

Tjærebreing er en av grunnene til at de 28 stavkirkene vi har igjen i Norge i dag har overlevd i omkring 800 år. Tjære fungerer nemlig som en beis, som beskytter treverket mot vær og vind.

Viktig vedlikehold

Garmo stavkirke ble bygd på gården Garmo i Lom på 1200-tallet, og har stått på Maihaugen siden 1921. Når tjæra på veggene lysner er det et tegn på at tjæra har blitt slitt vekk av vær, vind og aller mest av sola. Derfor må museumshåndverkerne med jevne mellomrom bre tjære på de veggene som har lysnet, slik at vi bevarer stavkirka for framtida.

Tjære er det eldste overflatebehandlingsmiddelet som er brukt i Norge. Alle stavkirkene har blitt bredd med tjære, og i middelalderen var det vanlig å bruke tjære på en del hus også. Etter hvert ble det mindre vanlig å bruke tjære på andre hus enn kirker.

Tjære kan lages på flere måter. Tretjæra vi ønsker å bruke på for eksempel stavkirker utvinnes av fururøtter i tjæremiler. Gjennom en brenneprosess får man utvunnet og omdannet harpiks og oljer fra veden.

Mann rører i en stor kjele foran stavkirke.
Museumshåndverker Henning Svensrud varmer opp tjære. Foto: Rannveig Røstad/Maihaugen